• Kỹ thuật chung

  diện tích mặt cắt ngang
  tiết diện
  original cross-sectional area
  diện tích tiết diện ban đầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X