• /´kru:ziη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đi tuần tra
  Đi kiếm khách
  Đi tiết kiệm xăng
  Danh từ
  (hàng hải) sự tuần tra
  Việc đi kiếm khách (ô tô)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X