• /¸kriptou´kristəlain/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có tinh thể kín

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kết tinh ẩn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X