• /´kriptou¸gæm/

  Thông dụng

  Cách viết khác cryptograph

  Danh từ

  (thực vật học) cây không hoa, cây ẩn hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X