• /¸kriptou´gæmik/

  Thông dụng

  Cách viết khác cryptogamous

  Tính từ
  (thực vật học) không hoa, ẩn hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X