• /¸kriptə´græfik/

  Thông dụng

  Cách viết khác cryptographical

  Tính từ

  (thuộc) mật mã; bằng mật mã

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bằng mật mã

  Kỹ thuật chung

  mật mã

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X