• Xây dựng

  tách sóng tinh thể

  Điện tử & viễn thông

  bộ dò bằng tinh thể

  Điện

  bộ tách sóng tinh thể

  Giải thích VN: Điôt tinh thể hoặc tương đương các mũi nhọn tiếp xúc với tinh thể trước đây được dùng để chỉnh lưu tín hiệu đã điều chế biên độ để nhận được tín hiệu âm thanh hoặc hình ảnh. Các điốt tinh thể cũng được dùng trong thiết bị thu viba để kết hợp tín hiệu nhập cao tần với tín hiệu bộ giao động tại chỗ để tạo ra tín hiệu trung tần.

  Điện lạnh

  đetectơ tinh thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X