• Điện

    đầu hát đĩa tinh thể

    Giải thích VN: Bộ trách thanh tinh thể đầu hát đĩa sinh ra tín hiệu âm tần bởi hiệu ứng áp điện của tinh thể.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X