• /´kju:nii¸fɔ:m/

  Thông dụng

  Cách viết khác cuneate

  Tính từ

  Hình nêm

  Danh từ

  Chữ hình nêm , chữ tượng hình (ví dụ chữ Ba-tư , Ai Cập xưa)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có hình nêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X