• /´kju:priəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có đồng, chứa đồng
  (thuộc) đồng, như đồng

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  đồng (I)

  Điện

  bằng đồng
  có chứa đồng
  giống như đồng

  Kỹ thuật chung

  chứa đồng
  đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X