• Từ điển kinh tế

    Danh từ

    Tình trạng hiện tại của cái gì đócách mà mọi thứ đang thể hiện(là) ngày nay

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X