• /´kə:siv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Viết thảo, viết bằng chữ thảo

  Danh từ

  Chữ thảo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X