• /´kʌt¸prais/

  Thông dụng

  Tính từ & phó từ
  Hạ giá, giảm giá
  cut-price garments
  quần áo bán hạ giá
  to buy sth cut-price
  mua cái gì được giảm giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X