• Xây dựng

  sự cưa (đứt)
  sự gọt giũa
  sự lấy phôi

  Kỹ thuật chung

  sự cắt
  sự xẻ rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X