• Thông dụng

  Viết tắt
  Nhắc lại từ đầu ( da capo)
  Quận Columbia trong Washington DC ( district of Columbia)
  Dòng điện một chiều ( direct current)

  Kỹ thuật chung

  điện một chiều

  Giải thích VN: Viết tắt của tiếng Anh Direct Curent.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X