• Tiếng lóng

  Danh từ

  Chuyên gia trong lĩnh vực gì đó
  • Example: He's a dab hand at programming and web design.
  • Ví dụ: Anh ta là một chuyên gia về lập trình và thiết kế web.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X