• /'dæmiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự chê trách, sự chỉ trích; sự kết tội
  Sự chê, sự la ó (một vở kịch)
  Sự làm hại, sự làm nguy hại; sự làm thất bại
  Sự đoạ đày
  Sự nguyền rủa, sự chửi rủa
  Tính từ
  Chê trách, chỉ trích; kết tội
  Làm hại, làm nguy hại; làm thất bại
  Đoạ đày
  Nguyền rủa, chửi rủa
  damning evidence
  chứng cớ làm cho ai bị kết tội

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X