• /'dæmpi//

  Xây dựng

  ẩm

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩm, hơi ẩm
  Có hơi độc, có khí nổ (mỏ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X