• Thông dụng

  Danh từ

  Sự xác định vị trí bằng cách dùng la bàn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điểm đoán định
  sự đoán định vị trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X