• /di´selə¸reit/

  Thông dụng

  Động từ

  Đi chậm lại, chạy chậm lại, giảm tốc độ; hãm lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  giảm ga
  giảm tốc
  accelerate-decelerate principle
  kỹ thuật tăng tốc-giảm tốc
  hãm
  hãm lại

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  brake , slow , slow down

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X