• /di´kɔkʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sắc, nước sắc (thuốc...)

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sự nấu chín

  Y học

  sự sắc
  thuốc sắc

  Kinh tế

  sự nấu chín
  sự sắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X