• /¸di:kəm´paund/

  Thông dụng

  Tính từ & danh từ
  (như) decomposite (chủ yếu dùng về (thực vật học))

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X