• Y học

    (sự) biệt hóa ngược
    từ một tế bào biệt hóa mất tính chuyên hóa thành tế bào gốc và biệt hóa thành tế bào khác

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X