• Tiếng lóng

  Danh từ

  Cái liếc, cái nhìn, sự liếc nhìn
  • Example: Give me a deek at your magazine.
  • Ví dụ: Tớ ngó qua cuốn tạp chí của cậu một tẹo được không.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X