• /´di:p¸fri:z/

  Thông dụng

  Động từ

  Làm đông lạnh nhanh

  Chuyên ngành

  Vật lý

  đông lạnh sâu

  Kỹ thuật chung

  kết đông lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X