• /¸deflə´greiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bùng cháy, sự bốc cháy
  Sự nổ bùng

  Chuyên ngành

  Y học

  sự bùng cháy

  Kỹ thuật chung

  bùng cháy
  deflagration wave
  sóng bùng cháy
  sự bùng nổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X