• /¸deli´kwesənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tan ra
  (hoá học) chảy rữa

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tan rữa

  Kỹ thuật chung

  chảy rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X