• /di:¸mægnitai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác demagnetisation

  Danh từ

  Sự khử từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khử từ
  sự khử từ

  Giải thích VN: Loại bỏ từ tính khỏi một vật từ hóa.

  Địa chất

  sự khử từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X