• (đổi hướng từ Demagnetized)
  /di:´mægni¸taiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác demagnetise

  Ngoại động từ

  Khử từ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khử từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X