• Từ điển kinh tế

    Danh từ

    một bảng chỉ ra mối quan hệ giữa giá của một hàng hóa và lượng cầu của nó

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X