• (đổi hướng từ Demilitarized)
  /di:´militə¸raiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác demilitarise

  Ngoại động từ

  Phi quân sự hoá (một vùng...)
  demilitarized zone
  khu phi quân sự

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X