• (đổi hướng từ Demisted)
  /di:'mist/

  Thông dụng

  Động từ

  Gạt bỏ sương mù
  to demist the windscreen of an automobile
  gạt bỏ sương mù ra khỏi kính xe hơi

  hình thái từ

  Ô tô

  làm tan sương
  gạt sương

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X