• (đổi hướng từ Demodulated)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  giải điều chế

  hình thái từ

  Kỹ thuật chung

  hoàn điệu
  giải điều
  giải điều biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X