• /di´mɔnstrətivli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Cởi mở, phóng khoáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X