• /di¸mistifi´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự làm rõ, sự làm sáng tỏ
  the candidates proprosed the demystification of the poll
  các ứng cử viên đề nghị làm sáng tỏ kết quả bầu cử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X