• /di:'næt∫rəlai'zei∫n/

  Thông dụng

  Cách viết khác denaturalisation

  Danh từ

  Sự biến tính, sự biến chất
  Sự tước bỏ quốc tịch

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  biến chất hóa
  biến tinh hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X