• Cơ - Điện tử

    Hình:Denavit-Hartenberg notation.gif

    Cách đặt hệ trục kiểu Denavit-Hartenberg

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X