• (đổi hướng từ Depolarizing)
  /di:'pouləraiz/

  Thông dụng

  Cách viết khác depolarise

  Ngoại động từ

  (vật lý) khử cực

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chống phân cực

  Kỹ thuật chung

  khử cực
  khử phân cực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X