• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  đã lắng

  Sinh tin

  ===== đăng ký (trình tự trên Genbank)

  Kỹ thuật chung

  đã kết tủa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X