• /´depθ¸bɔm/

  Thông dụng

  Cách viết khác depth-charge

  Danh từ
  (hàng hải) bom phá tàu ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X