• /dɪˈræsəˌneɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhổ rễ, làm bật rễ
  (nghĩa bóng) trừ tiệt

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhổ gốc cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X