• (đổi hướng từ Desalinated)
  /di´sæli¸neit/

  Thông dụng

  Động từ

  Khử muối

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  loại bỏ muối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X