• /dis´kriptivnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính cách sinh động, tính cách sống động
  the descriptiveness of a novel
  tính cách sống động của một quyển tiểu thuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X