• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ký hiệu (từ, ngữ) để nhận diện hay miêu tả

  Toán & tin

  bộ miêu tả

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một từ được dùng để phân loại bảng ghi dữ liệu, sao cho tất cả các bảng ghi có chứa từ đó có thể được truy tìm lại dưới dạng một nhóm.

  khóa mô tả
  nhãn miêu tả

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một từ được dùng để phân loại bảng ghi dữ liệu, sao cho tất cả các bảng ghi có chứa từ đó có thể được truy tìm lại dưới dạng một nhóm.

  Kỹ thuật chung

  bộ mô tả
  nhãn
  Picture Descriptor: PD
  nhãn mô tả bằng ảnh
  miêu tả

  Giải thích VN: Trong quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một từ được dùng để phân loại bảng ghi dữ liệu, sao cho tất cả các bảng ghi có chứa từ đó có thể được truy tìm lại dưới dạng một nhóm.///Ví dụ, trong cơ sở dữ liệu của một cửa hàng video, các nhãn Adventure (phiên lưu mạo hiểm), comedy (hài), Crime (hình sự), Horror (kinh dị), Mystery (thần bí), hoặc Science Fiction (tiểu thuyết khoa học) đều có thể đưa vào trong một trường gọi là CATEGORY (loại), để chỉ rõ bộ phim đó được sắp xếp vào ngăn nào trong cửa hàng.

  file descriptor
  phần miêu tả tệp
  tên
  từ khóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X