• (đổi hướng từ Deselecting)
  /¸di:si´lekt/

  Thông dụng

  Động từ

  Loại bỏ một ứng cử viên, vì người ấy đang có chân trong quốc hội

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hủy lựa
  không lựa
  khử lựa

  Xây dựng

  bỏ lựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X