• /de'sikətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm khô

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chất khử nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X