• /dis´pɔilmənt/

  Thông dụng

  Cách viết khác despoiliation

  Danh từ
  Sự cướp đoạt, sự tước đoạt, sự chiếm đoạt; sự bóc lột

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X