• (đổi hướng từ Destabilized)
  /di:´steibə¸laiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm mất ổn định

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X