• /di'tərəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác determent

  Danh từ
  Sự ngăn cản, sự ngăn chặn, sự cản trở
  Sự làm nản lòng, sự làm nhụt chí, sự làm thoái chí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X