• Y Sinh

    bằng phần trăm sự khác nhau giữa giá trị đo được (m) và giá trị ban đầu (t) theo công thức: (m/p-1)x100%.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X